ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย “ยกคำร้อง” คดีแก้รัฐธรรมนูญ

ข่าวดารา — 13 กรกฎาคม 2012


ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 291 จะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 68
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง 8 คน ได้ออกนั่งบัลลังก์อ่นคำวินิจฉัยกรณีรับคำร้องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 ว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง ตามมาตรา 68 หรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อศาลอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้น ก็จะให้ผู้ร้อง และผู้ถูกร้องลงชื่อรับทราบคำวินิจฉัย และจะแจ้งให้คู่กรณีทั้งสองทราบว่าจะสามารถคัดสำเนาคำวินิจฉัยกลางภายในกี่วัน ส่วนคำวินิจฉัยส่วนตัวของตุลาการแต่ละคนนั้น เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จากการอ่านคำวินิจฉัยเบื้องต้นสรุปว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์รับคำร้องจากผู้ร้องที่มีสิทธิ์เช่นกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรค 2 ที่กำหนดให้ใครก็ตามหากเห็นว่ามีส่วนจะเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญก็สามารถยื่นคำร้องได้ เพื่อเป็นการป้องกันล่วงหน้า

หลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่มีประเด็นที่จะเห็นการล้มล้างการปกครองจึงให้ยกคำร้อง

15:07 น. ศาลรธน. วินิจฉัย“ยกคำร้อง”ทั้ง 5 คำร้อง ข้อเท็จจริงห่างไกลจากการล้มล้างการปกครอง (มติชน)

14.44 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์ เพื่ออ่านคำวินิจฉัยกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา 291 เข้าข่ายการล้มล้างการปกครองตามมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญตามที่มีผู้ร้องหรือไม่ แล้ว

14:42 น. ผ่านมา 40 นาที ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ขึ้นบัลลังก์ อ่านคำวินิจฉัย มวลชนรอเงียบงัน (มติชน)

13:44 น. กระทรวงยุติธรรม ได้อนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยที่อยู่ในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัดสามารถเดินทางกลับบ้านได้ในเวลา 12.00 น.

สำหรับการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เบื้องต้นคาดว่า หากอ่านเพียงเฉพาะผลของคำวินิจฉัยจะใช้เวลาอ่านทั้งสิ้นเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งจะมีการพิจารณาใน 4 ประเด็นคือ 1. ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องในคดีนี้ได้หรือไม่ และศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้หรือไม่ 2. ประเด็นพิจารณาว่า การขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของผู้ถูกร้องชอบด้วย มาตรา 291 หรือไม่ 3. ประเด็นพิจารณาว่าการกระทำของผู้ถูกร้องขัดต่อมาตรา 68 ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และ4. ประเด็นพิจารณาว่า ต้องยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมาการบริหารพรรคหรือไม่ ซึ่งจะอ่านไล่เรียงไปทีละประเด็น จนจบการอ่านคำวินิจฉัย หลังจากการอ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้น คณะโฆษกของศาลรัฐธรรมนูญจะแถลงข่าวและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามในประเด็นที่สังคมอาจจะยังค้างคาใจในคำวินิจฉัย

ที่มา : คมชัดลึกชอบเว็บนี้ กด Like เลย
ขอขอบคุณ Youtube Channel: TV3 Official, gmmchannel, GTHchannel, MCOT Official และ ช่อง one

ความคิดเห็น


เพื่อนๆที่ดูไม่ได้แนะนำให้ลองใช้โปรแกรม Chrome ในการดูนะครับ